சீர்குலைக்கும் பாலர் பாடசாலைகளும் இஸ்லாமிய சமூகமும்

பொதுவாக குழந்தைப்பாக்கியம் என்பது இறைவனிடமிருந்து வரும் ஒரு அருட்கொடை என்பதை நாம் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் .
அல்லாஹ் குர்ஆனில் ஒரு மனிதனுக்கு குழந்தை ஒன்றை வழங்குங்குவதாக கூறும் வேளையில் “நான்மாராயம் கூறுகின்றோம்” “கொடையாக வழங்குகிறோம்” என்ற வார்த்தைப் பிரயோகங்களையே பயன்  படுத்துகின்றான் . இவைகளே அது ஒரு அருட்கொடை என்பதற்க்கு பெரும்சான்று . 
இவ்வாறு இறைவன் வழங்கும் இவ்வருட்கொடையை சரியான விதத்தில் கைக்கொள்ள வேண்டிய காட்டாயம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இருக்கின்றது . இதனை நபியவர்கள் கூறினார்கள் . ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது அடிப்படை மார்கத்திலேயே பிறக்கின்றது. அதனை சிலைவணங்கியாக்குவதும் கிறித்தவனாக்குவதும் நெருப்புவணங்கியாக்குவதும் பெற்றோர்கள்தான் . (ஹதீதின் சுருக்கம்) எனவே ஒரு குழந்தை பிறந்துவிட்டால் அக் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்த பெற்றோர் செய்யவேண்டிய வேலைகள் பல இருக்கின்றது.
ஒரு குழந்தையின் கூடவே உள்ள , அதைக்கொண்டு அவனுக்காக அனைவரும் பிரார்த்திக்கும் ஒரு பிரார்த்தனை அவனுக்கு பெற்றோர் சூட்டும் சிறந்த பெயர். அந்த பெயர் சூட்டுதலில் ஆரம்பித்து ஹலாலன உணவு ,ஆண் பிள்ளை கரண்டிக்காலின் மேல் அணியும் தன் கௌரவமான ஆடை பெண் நிலத்தில் அரைக்காமல் தன்மானம் மரைக்கும் ஒழுக்க ஆடை , மக்கள் சபையை பிரார்த்திக்க வைக்கும் மான்புமிகு பண்பு , கடைசிவரை பலனளிக்கும் பிரயோசனக் கல்வி , இறையடிசேர்க்கும் உறவு அனைத்துக்கும் அத்திவாரம் பெற்றோர்தான்.
இவ்வாறாக குழந்தையின் சீர்திருத்த வாழ்வின் பெற்றோர்களின் முதலாவது நகர்வுதான் ஆரம்பப் பாடசாலைகளை குழந்தைகளுக்கென தேர்ந்தெடுத்தல் .இது விரும்பியோ விரும்பாமலோ ஏழை முதல் பணக்காரர் வரை அனைத்துப் பெற்றோர்களும் இக்காலகட்டத்தில் மும்முரமாக ஈடுபடும் ஓர் செயற்பாடாகும்.
இந்த பலர்பாடசாலைகள் இஸ்லாமிய மார்க்த்தில் எக்கண்கொண்டு நோக்கப்படுகின்றது . இது ஒரு குழந்தையின் வளர்ச்சியில் எவ்விதத்தில் பங்களிப்புச்செய்கின்றது என்று பார்த்தால் உண்மையில் இப்பாலர் பாடசாலை ஆயிரத்து என்னூறு காலப்பகுதியில் ஓர் ஆங்கிலேயரினால் உறுவாக்கப்பட்ட ஓர் செயற்றிட்டம் ஆகும்.
இச்செயற்றிட்ட நோக்கத்தை உறுவாக்கியவரே கூறுகின்றார்
1- பிள்ளையின் சிந்தனை வளர்ச்சிக்காலம் இது என்பதால் சிந்தனையை வளர்க்கும் செயற்பாடுகள் பாலர்பாடசாலைகளில் சேர்க்கப்படவேண்டும்.
2- தத்தமது மார்க்க விழுமியங்களும் , கலாச்சார விடயங்களும் சிறுவயதில் பிள்ளைகளுக்கு ஊட்டப்படவேண்டும்.
3- தங்களது முன்னோர்களின் வீரவரலாறுகள் கதைகள் பிள்ளைகளுக்கு நினைவூட்டப்படல் வேண்டும் .
இம் மூன்று நோக்கங்களும் ஓர் பாலர்பாடசாலையின் கருப்பெருளாக அமைவதை அவர் கோடிட்டுக்காட்டுகின்றார் . இது உண்மையில் பிரயோசனமான கருப்பொருளாகும். இவ்வாறு பாலர்பாடசாலைகள் அமைந்தால் சிறந்த சமுதாயம் உருவாகும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. இது மார்க்கத்தில் தடையற்ற ஓர் அம்சமாகும் . என்றாலும் இன்று நடைபெறும் பாலர்பாடசாலைகளை நோக்குவோம்.
பாலர் பாடசாலைகள் என்றாலே நம் அனைவருக்கும் நினைவு வருவது நாம் அக்காலத்தில் படித்த பலர் பாடசாலை பாடல்கள் தான். அதில் ஒரு உண்மை என்னவென்றால் இன்று குழந்தைகளும் அதே பாடல்கள்தான் பாடுகிறார்கள் என்ன ஒரு வித்தியாசம் இசைமட்டும் காலத்துக்கு காலம் மாற்றமடைகிறது ,வரிகள் ஒன்றுதான்.
அப்பாடல்கள் சிலதை கருத்துடன் தருகிறேன் பாருங்கள்
Rain rain go away, Come again another day.We want to go outside and play Come again some other day.
மழையே மழையே போய்விடு. வேறு நாட்களில் வந்து விடு .நாங்கள் வெளிஇடத்துக்கு சென்று விளையாடப்போகிறோம் . நீ வேறு சில நாட்களில் வா
Jack and Jill went up the hill To fetch a pail of water;Jack fell down and broke his crown, And Jill came tumbling after.
ஜக்கும் ஜில்லும் நீர் எடுக்க மலைக்குப் போனார்கள் .ஜக் விழுந்தார் அவரின் மன்டை உடைந்தது. ஜில்லும் (விளுந்து) உறுண்டது வந்தார்.
Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king’s horses, And all the king’s men, Couldn’t put Humptytogether again.
ஹம்டி டம்டி சுவரில் அமர்ந்தான் . பின் விழுந்தான் அரசனின் குதிரைகளும் அரசனின் வேலையாளர்களும் அவனை மீட்க முடியாமல் போனார்கள்.
Baa baa, Black Sheep, Have you any wool? Yes, marry, have I,Three bags full: One for my master, One for my dame, And one for the little boy That lives in the lane!
ஆடே கம்பளி இருக்கிறதா? ஆடு ஆம் இருக்கிறது. மூன்று பேக் உள்ளது .ஒன்று முதளாலிக்கு மற்றையது அவரின் மனைவிக்கு மற்றையது அந்த ஊறில் வசிக்கும் பையனுக்கு இவ்வாறன பாடல்கள் பல உள்ளது . 
இந்தப் பாடல் எவ்வளவு பிரபல்யம் என்று நமக்கு தெரியும் . இதன் பிரயோசனம்தான் என்ன?  இதன் கருத்துக்களைப் பார்கிறபோது எம்மில் மூழ்கிப்போயிருக்கும் மூடத்தனம் வெட்டவெளிச்சமாகிறது. இதைத்தான் எம் பிள்ளைகள் பாட கேட்டுமகிழ்கின்றோம் .
சிறு குழந்தை ஆட்டிடம் கம்பளிகேற்க்க அது ஊரில் உள்ள பையனுக்கு என்கிறது. ஏன் சொன்னது.? அதற்கும் நம் பிள்ளைக்கும் என்ன சம்பந்தம் .பிள்ளை அதிலிருந்து கற்றது என்ன.?
மழையே போ போ மழை சேகரிப்புக்காலத்தில் நாம் இருந்து கொண்டு இப்பாடல் மூலம் எதை எம் குழந்தைக்கு சொல்ல நாடுகின்றோம் ?
இப்படி அனைத்துப்பாடல்களும் அர்தம் இல்லாமல் பாடப்படுகின்றது . அதற்க்கு எம் பிள்ளைகளைச் சேர்க்க நாம் படும்பாடு சொல்லியடங்காகது .
சரி இவைகள் மூலம் மேலே கூறப்பட்ட பாலர்பாடசாலையின் கருப்பெருள்கள் நிறைவேருகின்றதா என்று பார்த்தல் நாம் என்ன பதில் சொல்வோம் . பெரும்பான்மையான பதில் இல்லை என நினைக்கும் அல்லவா ?ஆனால் ஓர் உண்மை தெரியுமா ?
இதனை ஆரம்பித்த கிறிஸ்தவர் எதைக் கருப்பெருளாக கூறினாரோ அதை இது வரைகாலமும் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றி வருகிறார். கிறித்தவ பாடசாலைகளும், மிசனரிகளும் இதில் பெற்ற வெற்றி பல கோடி . எது வரை தெரியுமா ? முஸ்லீம் சமுதாயம் கூட முதுகெலும்பு அற்றவர்களாய் கிறித்தவர்களின் வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் , அல்லாஹ் எங்களை நேர்வழிப்படுத்துவானாக.
ஆம் அந்த கிறித்தவர் அன்று கூறினார் உங்கள் சிறிசுகளுக்கு வீரவரலாறுகளை ஊட்டி வீரர்களாக்குங்கள். மதத்தின் அடிச்சுவடுகள் சிறிசுகள் மனசில் பதியும் படிசெய்யுங்கள் .அது அப்படியே இன்று நடந்தேடுகிறது .மேலே அர்த்தமற்றதாய் விளங்கிய வார்த்தைகள் பொதிந்த கருத்தைப்பாருங்கள் .இவ் உண்மை உங்களுக்கே புரியும்.
சில பாடல்களும் உண்மை விளக்கமும்
1- Rain Rain go away :: எலிஸபத் அரசி காலத்து பாடல் இது
1533-1603 காலகட்டத்தில் ஸ்பெயினும் இங்கிலாந்தும் எப்பொழுதும் சண்டைக்கோழிகள். 1588 வாக்கில் ஸ்பெயின் தனது கப்பற்படையோடு இங்கிலாந்துடன் சண்டைக்கு சென்றது. ட்யூக் ஆஃப் மெடினா, செடோனியா தலைமை வகித்த இப்படையில் 130க்கும் மேற்பட்ட பெரிய போர்க்கப்பல்கள் இருந்தன. அட்மிரல் லார்டு ஹோவர்டு தலைமை வகித்த ஆங்கிலப்படையிடம் இருந்ததோ 34 சிறிய போர்க்கப்பல்களும் 163 வணிக கப்பல்களும்.. ஆனால் ஆச்சரியமாக ஸ்பெயின் படுதோல்வி அடைந்தது.. இந்த தோல்விக்கு ஆங்கிலப்படையின் சிறிய கப்பல்களின் விரைந்து தாக்கும் திறன் மட்டுமல்ல, சூறாவளி மழையும் முக்கிய காரணம்.. சூறாவளியில் ஸ்பெயினின் பெரிய கப்பல்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியவில்லை… எனவே தான் rain rain go away என அவர்கள் பாடினார்கள்
2- Jack and Jill :: பதினாறாம் லூயி சிரச்சேதம் செய்யப்பட்ட காலகட்டத்திய பாடல் இது ப்ரெஞ்சு அரச பரம்பரையில் வந்த பதினாறாம் லூயி அவரது முன்னோடிகளோடு ஒப்பிடும் போது வலிவற்றவராக, அறிவு குறைந்தவராக, எளிதில் திசை திருப்பப்படுபவராக கருதப்பட்டார். 1770ல் மேரி ஆண்டோனெடை கல்யாணம் செய்த பின் மன்னரின் முடிவுகளில் மேரியின் ஆதிக்கம் மேலொங்கி இருந்தது (Jack and Jill) இவர்கள் அரசனாகவும் அரசியாகவும் 1774ல் ஆனார்கள் (went up the hill) அந்த காலகட்டத்தில் ப்ரான்ஸில் கடுமையான நிதி நெருக்கடி. ஆகவே மன்னர் கடுமையாக வரிவிதித்தார். அதனால் மன்னரின் மேல் மக்களுக்கு பற்று குறைந்து போராட தயாரானார்கள். 
மக்களை ஒடுக்குவதற்காக மன்னர் மேலும் வரி விதித்து நிதி மற்றும் சட்டத்தால் கசக்கி பிழிய ஆரம்பித்தார் (To fetch a pail of water) ப்ரெஞ்சு மத்திய தர வர்க்கத்தால் இதை தாக்கு பிடிக்க முடியவில்லை. 1789ல் பரீஷிய நகர மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து கோட்டையை முற்றுகை இட்டு மன்னரையும் அரச குடும்பத்தினரையும் சிறை பிடித்தார்கள் (Jack fell down) 1792ல் ப்ரான்ஸ் குடியாட்சியாக அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு மன்னர் மேல் வழக்கு தொடரப்பட்டு, மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டது. 
பாரிஸில் 1793 ஜனவரியில் கில்லட்டின் கொண்டு மன்னர் சிரச்சேதம் செய்யப்பட்டார் (and broke his crown) அரசி மேரி அவர் மகனிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டு தீர்ப்பாணையத்திற்கு அனுப்பப்பட்டார். அவருக்கும் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. அவர் பாரிஸில் அக்டோபர் 1793ல் சிரச்சேதம் செய்யப்பட்டார் (And Jill came (தலை உருண்டது) tumbling after)
3-Ring around the rosies :: பொதுவாக சிறுவர்கள் கை கோர்த்துக்கொண்டு இப்பாடலை பாடியபடியே வட்டமாக சுற்றி வந்து கடைசி வரியில் கீழே விழுவார்கள் 1600ல் கடுமையான ப்ளேக் காய்ச்சலால் அவதிப்பட்டது இங்கிலாந்து. ப்ளேக்கின் ஆரம்ப அறிகுறி தோலில் ரோஸ் நிறத்தில் வரும் சொறி. (Ring around the rosies)அப்போது எலிகளால் காற்றின் மூலம் ப்ளேக் பரவுவதை டாக்டர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. 
பிணங்களின் துர்நாற்றத்திலிருந்துதான் ப்ளேக் பரவுவதாக அவர்கள் நினைத்தனர்.. ஆகவே வேர்கள், மூலிகை, பூக்களின் இதழ் போன்றவற்றை கொண்டு அவர்கள் முகமூடி 😉 அணிந்தனர் (A pocket full of posies) ப்ளேக்கின் அடுத்த அறிகுறி தும்மல் (A-tishoo! A-tishoo!) > பிற்காலத்து பாடல்கள் தும்மலை மாற்றி ashes என்று பாடப்பட்டது. அது எரிக்கும் போது வரும் சாம்பலை குறிக்கும் < குழந்தைகள் கடைசி வரி பாடும் பொழுது அவர்களை அறியாமலேயே வீழ்ந்த அவர்களின் முன்னோரை நினைவு கூறுகின்றனர் (We all fall down) (Ring around the rosies, A pocket full of posies, A-tishoo! A-tishoo! We all fall down.) 4-Humpty Dumpty sat on a wall :: ஹம்டி டம்டி என்பது கூன் விழுந்த ராஜாவான மூன்றாவது ரிச்சர்டை குறிக்கும்.
அவர் wall என்ற பெயரில் ஒரு குதிரை வைத்திருந்தார் (Humpty Dumpty sat on a wall)போஸ்வொர்த் போரில் அவர் குதிரையிலிருந்து கீழே விழுந்து விட்டார் ( Humpty Dumpty had a great fall)அவரின் எதிரிகள் அவரை சூழ்ந்து அவரை அங்கேயே கண்ட துண்டமாக வெட்டிப்போட்டு விட்டார்கள் (Couldn’t put Humpty together again) 4- Baa baa, Black Sheep :: கடுமையான வரிவிதிப்பை சொல்லும் பாடல் உழைப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கு ராஜாவுக்கு (மாஸ்டர்), ஒரு பங்கு ட்யூக் டச்சஸ் போன்ற உயர்குடி மக்களுக்கு (dame), கடைசி ஒரு பங்குதான் உழைப்பாளிக்கு (little boy) என்பதை சொல்லும் பாடல். 
இதுதான் அப்பாடல் வரிகளின் அர்தம். இப்படி அவர்களின் அனைத்துப் பாடல்களுக்கும் அர்த்தமுண்டு. எப்படியோ எங்களுக்கு விதைக்கிறோம் கிறித்தவ உணர்வுகளையும், ஆங்கிலேயரின் வரலாற்றுத்தடங்களையும், அவர்களுக்கு நடந்த விடயங்களையும் எங்கே போய்கொண்டிருக்கிறது எம் சமுதாயம் ----------- எங்களுக்கென வரலாறுகள் இல்லையா? . அடிச்சுவடுகள் இல்லையா? கலாச்சாரம் இல்லையா ? 
படித்தவர்களே உலமாக்களே முக்கியமாக இது உங்களுக்குரியது . அந்தக் கிறித்தவன் தன் கொள்கையில் இன்று வரை உறுதியோடு தன் பயனத்துக்கு வித்திட்டானே இனியும் நாம் திருந்துவதில்லையா ? எங்கள் இளம் சமுதாயம் அழிகிறது, அர்த்தமற்றுப்போகிறது ,அடங்கிப்போய் நாம் ஓர் மூலையில் அமர்கிறோமே அல்லாஹ் எங்கள் பாவங்களை மன்னிப்பானாக , இந்த இடத்தில் இன்னுமொரு விடயத்தைச் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் நவம்பர் டிசம்பர் என்றாலே சிறிசுகளுக்கு கொண்டாட்டம் ஏன் தெரியுமா? பாலர்பாடசாலை வருடப்பூர்த்தி விழா . நடப்பது என்ன?
இறுதியாக நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் , உலகக்கிண்ண விளையாட்டுப்போட்டி போன்றவற்றின் கீதங்களுக்கு அங்கு சில ஒழுக்கமற்ற பெண்கள் ஆடுவார்கள் அரைகுறை உடையுடன். -- இங்கு பாலர்பாடசாலைகளில் எம் சிறிசுகள் பாரதுரம்தெரியாமல் அதேமாதிரி போடும் ஆட்டம் பார்ப்பவர்களை மெய்சிலிர்கச்செய்யும். பழக்கியது யார் ------- பர்தா போட்டு கெளரவமாக வரும் எமது முஸ்லீம் ஆசிரியைகள். ஆடிக்காட்டிக்காட்டி பளக்கினார்கள். 
உசாத்துணை யார்------------ தாய் .இது முஸ்லீம் சமுதாயம்.................. சின்னஞ்சிறிசுகளுக்கு மார்க்கமூட்டி வளர்க்க கற்றுத்தந்தார் பள்ளியை ஆரம்பித்த கிறித்தவர் . அதை அவர் நிறைவுபடுத்தியும் காட்டிவிட்டார் எம் சமுதாயத்துக்குள்ளும். அதுதான் இன்னும் அழியவில்லை அக்காலத்து பாபா பிலக் சிப் , ஜோனி ஜே◌ானி எஸ் பாப்பா . முஸ்லீம்கள் நம் நிலைப்பாடு பிள்ளைகளுக்கு வீண்விடயங்களை காசு கொடுத்து பழக்குகின்றோம் . இசை ஹலால் என மார்கத்தை அவர்களுக்கு மாற்றிச் சொல்லிக் கொடுக்கிறோம் --- 
என்ன நடக்கிறது எம் சமூகத்தில் குழந்தைகளை ஏமாற்றும் பெற்றோர்களை அல்லாஹ் மன்னிப்ப◌ானா ? இதனால் பெறும் ஊதியம்தான் ஹலாலாகும◌ா ? ஒரு வகுப்பாசிரியர் மாணவர்களிடம் இலட்சியம் பற்றிக் கேற்க்க ஒருவன் ஆசிரியர் மற்றவர்கள் வைத்தியர், அதிபர், மார்க்கஅறிஞர், விஞ்ஞானி ,விமானி என கூறினார்களாம் ஆனால் ஒருவனின் பதிலில் ஆசிரியரே படிப்பினை பெற்றாராம். ஆம் அவன் நான் ஸஹாபி ஆகப்போகிறேன் என்றானாம். இது எங்கிருந்து வந்தது இவனுக்கு இதை சொல்லிக்கொடுத்தது யார் --------------------------------------- சிந்திக்க வேண்டாமா எம் சமூகம் ------- எனவே பாலர்பாடசாலைகள் இஸ்லாமிய மயமாக்கப்படவேண்டும் . 
இங்லீஸ் நேசரி என அழையும் எம் சமூகத்தின் தேவைக்கு கிறித்தவ மிசனரி போல் கூடங்கள் அமைக்கப்படாமல் இஸ்லாமியப் பின்னனியில் நேசரிகள் அமைத்துக்கொடுக்கப்படவேண்டும். இது சிறு குழந்தையின் பெற்றோருக்கும் கடமை . நேசரி ஆசிரியர்களுக்கும் கடமை . அதன் அமைப்பாளர்களுக்கும் கடமை . வேடிக்கை பார்க்கும் எம் போன்ற பொது மக்களுக்கும் கடமை . நபியவர்கள் கூறினார்கள்: பாவத்தைக் கண்டால் கையால் தடு முடியாவிட்டால் வாயால் தடு அதுவும் முடியாவிட்டால் உள்ளத்தால் வெறுத்துவிடு . இது ஈமானில் பலவீனமான நிலையாகும் .                                                           
                                                             மௌலவியா சுமையா (ஷரயிய்யா

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget